Specjalizacje

Strona domowa > Specjalizacje

Odszkodowania

„Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstałą szkodę oraz podmiotów zobligowanych do ich naprawienia, przede wszystkim od zakładów ubezpieczeń. Reprezentujemy naszych klientów już na etapie zgłaszania szkody, postępowania likwidacyjnego, a także w postępowaniach sądowych.Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń (odszkodowanie, zadośćuczynienie) za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie, m. in.:

 • wypadków komunikacyjnych;
 • wypadków w pracy;
 • wypadków losowych, np. poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych – np. wskutek śliskiej nawierzchni, rozlanego płynu w hipermarkecie… Uszkodzenie pojazdu w następstwie poruszania się po nienależycie utrzymanych drogach, etc.;
 • zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia dobrowolnego, tj. AC, NNW, OC dobrowolne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia turystyczne, itp.;
 • błędów medycznych.

W ramach współpracy pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej;
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd;
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.”

Prawo rodzinne

Wspieramy naszych Klientów w trudnych sprawach w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego.Powierzając naszej Kancelarii prowadzenie swojej sprawy, Klient już od pierwszego spotkania może liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę prawną. Również na pełną dyskrecję i objęcie wszelkich powierzonych informacji tajemnicą zawodową. Nasze działanie ukierunkowane jest na zminimalizowanie skutków i kosztów rozwodu. Prowadzimy postępowanie kompleksowo, oferujemy doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, uczestnictwo w negocjacjach między małżonkami oraz reprezentację w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. W ramach świadczonych usług prowadzimy sprawy o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie albo rozwód bez orzekania o winie;
 • separację;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • uznanie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • alimenty;
 • władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • ubezwłasnowolnienie oraz ustanowienie kurateli.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym. W ramach naszej działalność prowadzimy sprawy o:

 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Zachowek;
 • Dział spadku;
 • Uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • Unieważnienie testamentu

 

Prawo cywilne

Kancelaria służy pomocą także w innych sprawach, w których potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia prawniczego, a które pozostają w obrębie prawa cywilnego. Zapraszamy Państwa do współpracy w sprawach o:

 • zapłatę;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie służebności;
 • zniesienie współwłasności;
 • wydanie nieruchomości;
 • zaprzestanie naruszania prawa własności;
 • wpis w księdze wieczystej.